Τι είναι το WeGoSTEM

Από τον Οκτώβρη του 2018 πραγματοποιείται στην Ελλάδα η εκπαιδευτική δράση WeGoSTEM Greece, μέσα από την οποία δίνεται η δυνατότητα